آیت الکرسی

Ayatul_korsi

ترجمه آیه الکرسی از مرحوم الهی قمشه ای

 

خدا یکتاست که جز او خدا نیست ، زنده و پاینده است هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود ، اوست مالک آسمانها و زمین ، که را این جرأت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او ، علم او محیا است به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه سپس خواهد آمد وخلق به هیچ مر تبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد ، قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر و نگهبانی آنها بر او آسان و بی زحمت است چه دانا و توانای با عظمت است.

در دین اجباری نیست،فرق میان پیشرفت و سقوط بیان شده است. پس آن کس که طغیانگر بودامّا به خدا ایمان آورد به بهترین دستاویز نجات (از پرتگاه) رسیده است که پاره شدنی نیست و خدا شنوا و دانا است. خدا پشتیبان افراد باایمان است آنها را از تاریکیها بیرون می ‌آورد و به طرف نور میبرد به همان صورت به کسانی که طغیان کردند کمک میکند چنان که که آنها را از نور بیرون آورده به درون تاریکیها میبرد.آنهایند اهل آتش جهنّم و همیشه در آن خواهند بود.

 

آیه الکرسی بزرگترین آیه قرآن

 

در آیه الکرسی نظرات مختلفی مطرح است که آیا آیه الکرسی همان آیه ۲۵۵ سوره مبارکه بقره می باشد ویا آیات ۲۵۶و۲۵۷ هم به آن اضافه شده است .در مجموع بزرگترین آیه قرآن که همان آیه ۲۵۵ سوره بقره می باشد اختصاص یافته به نام آیه الکرسی.

 

 

آیه الکرسی یعنی چه؟

 

تعریف کرسی در آیه ای که به آیه الکرسی معروف شده است:

 

کرسی از ریشه ( ک- ر – س ) گرفته شده و به معنی اتصال یافتن اجزای یک ساختمان به هم می باشد و نیز کرسی را تخت هم می گویند که بر آن می نشینند که در این زمینه می توان برای کرسی سه معنی آورد.

 

۱) علم الهی:

کرسی همان جسم بزرگ کیهانی است که زمین، خورشید و آسمان ونیز سایر اجزا ی آسمان را در برمی گیرد.

 

۲) جسم بزرگ کیهانی:

کرسی را همان یک جسم و جرم بزرگ کیهانی تصور کرد که تمام تمام اجزائی که در آسمان و زمین … است در آن جای می گیرد که از حضرت علی (ع) نقل شده است که آسمان وزمین وتمام موجودات در داخل این کرسی قرار دارندکه چهار فرشته به اذن خداوند آن را حمل میکنند.

 

۳) قدرت و سلطنت الهی:

کرسی را همان جهان هستی است که این جهان تمام تحت سلطه و قدرت حضرت احدیت بوده و هیچ جنبنده ای از دایره قدرت واحاطه و سیطره او خارج نمی شود وبدون اذن او هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

 

۴) عرش:

درلغت همان کرسی است که عرش در لغت فارسی به معنی رکن واساس هرچیز ویا سقف خانه گفته می شودبنا براین با توجه به این دو تعریف در مورد کرسی وعرش متوجه می شویم که کرسی ظاهر وعرش باطن هر چیز را گویند.

 

آیه الکرسی شأن نزول

 

در قرآ ن کریم آیا تی که بر پیامبر اسلام نازل می شد دارای علت وسببی بود که به اذن خداوند توسط فرشتگان برای رسول اکرم(ص) فرستاده می شد که در مجموع به آنها شأ ن نزول می گویند . و سبب نزول آیه الکرسی درسوره بقره احتمالا این بوده که قوم یهود معتقد بود ند که

 خداوند تبارک وتعالی پس از خلقت آفرینش آسمانها و زمین و… خسته شده و برای رفع خستگی روی کرسی نشست که آیه مبارک آیه الکرسی بر رد عقاید منحرف کننده قوم یهود نازل شد.

رسول اکرم (ص) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸و۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶-۲۷آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کندهمگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود.

سپس فرمودند : پروردگارا ما را به خانه پر گناه و به سوی کسانی که عصیان و گناه می کنند می فرستی ؛ در حالی که ما پاک و مطهر هستیم.

سپس خدای متعال فرمود :

به عزت و جلال خودم سوگند ، هیچ کس شما را بعد از نماز نخواند مگر این که او را در مرتبه بالای قدس جای دهم که از نعمت های آن استفاده کنند و در هر روز ۷۰ بار به او با نظر رحکت خود بنگرم و در هر روز ۷۰ حاجت او را برآورم هرچند که بسیار گناه کرده باشد که کمترین آن دعاها و حاجت ها و آمرزش گناهان باشد. او را از هر دشمنی پناه می دهم و برای پیروزی بر هر دشمنی یاریش می دهم و مانعی به جز مرگ برای بهشت رفتن او نباشد.

 

 

 جایگاه آیت الکرسی

امام محمد باقر از امیر المومنین (ع) روایت فرموده: هنگامی که آیت الکرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الکرسیآیه ای است که از گنج عرش نازل شده و زمانی که این آیه نازل گشت هر بتی که در جهان بود با صورت به زمین خورد.

 

در این زمان ابلیس ترسید و به قومش گفت :”امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده است باشید تا من عالم را بگردم و خبر بیاورم.

ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید مردی را دید و از او سوال کرد: ” دیشب چه حادثه ای اتفاق افتاد”

مرد گفت “رسول خدا فرمود:” آیه ای از گنج های عرش نازل شد که بت های جهان به خاطر آن آیه همگی با صورت به زمین خوردند. ابلیس بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آن ها خبر داد.

 

آیت الکرسی سید آیات قرآن

 

پیامبر به حضرت علی (ع) فرمود: ” یا علی ! من سید عربم-مکه سید شهر هاست- کوه سینا سید همه کوه هاست- جبرئیل سید همه فرشتگان است – فرزندانت سید جوانان اهل بهشتند- قرآن سید همه کتاب هاست – بقره سید همه سوره های قرآن است – ودر بقره یک آیه است که آن آیه ۵۰کلمه دارد و هر کلمه ۵۰ برکت دارد و آن آیت الکرسی است.

 

 

پا داش کسی که آیت الکرسی را زیاد می خواند

 

عبدالله بن عوف گفته است:” شبی خواب دیدم که قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی کردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و کاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این کاخ را بشمار ؛ من هم شمردم ۵۰ درب داشت.

بعد گفتند: خانه هایش را بشمار. دیدم ۱۷۵ خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم که از خواب پریدم و خدا را شکر گفتم.

صبح که شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف کردم.

او گفت : معلوم است که تو آیه الکرسی زیاد می خوانی. گفتم : بله ؛ همین طور است. ولی تو از کجا فهمیدی. گفت برای اینکه این آیه ۵۰ کلمه و ۱۷۵ حرف دارد. من از زیرکی حافظه او تعجب کردم. آنگاه به من گفت : هر که آیه الکرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود.

 

 

آیت الکرسی برای حفظ چشم

 

بعد از هر نماز دستان را روی چشم بگذارید و بعد از خواندن آیت الکرسی بگویید:”اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب(ع)”

جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آیه الکرسی بخواند و بگوید :” اعیذ نور بصری بنور الله الذی لا یطفی”

امان نامه الهی

 

امام کاظم (ع) فرمود: از بعضی پدران بزرگوارم شنیدم که کسی داشت سوره حمد را می خواند پس حضرت فرمود: هم شکر خدا را به جای آورد و هم به پاداش رسید. بعد حضرت شنید که سوره توحید می خواند فرمود: ایمان آورد و ایمنی به دست آورد و سپس شنید که سوره قدر می خواند فرمود: راست گفت و آمرزیده شد و بعد شنید که آیت الکرسی می خواند فرمود: خداوند خالق امان نامه برایش فرو فرستاد.

 

 

قرآن برتر است یا تورات؟

 

روایت شده که از پیامبر (ص) پرسیدند: قرآن برتر است یا تورات؟ فرمودند: در قرآن آیه ای است که از تمام کتابهایی که خداوند بر پیامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است و آن آیه الکرسی است.

پیامبر فرمودند با فضیلت ترین آیه ای که بر من نازل شد آیه الکرسی است.

پیامبر فرمودند آیه الکرسی وسوره توحید عظیم تر از همه چیزهایی است که دون و پست تر از خداست.

پیامبر (ص) فرمودند: دانش بر تو گوارا باد. سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست این آیه دارای دو زبان و دو لب است که در عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا می گوید.

رسول خدا (ص) فرمود: در شب معراج دو لوح را دیدم ، که در یک لوح سوره حمد و در لوح دیگر کل قرآن قرار داشت که سه نور از آن می درخشید . پس گفتم ای جبرئیل این نوره چیست؟ جبرئیل در جواب گفت : آن سه نور یکی سوره توحید و یکی سوره یاسین و دیگری آیه الکرسی می باشد.

پیامبر (ص) فرمودند: در معراج در آـسمان هفتم دیدم که ملائکه حجب سوره نور را می خوانند ، خزان کرسی آیه الکرسی و حمله عرش سوره مومن را می خوانند.

امام صادق (ع) فرمود: همانا من از آیه الکرسی برای بالا رفتن درجات استفاده می کنم.

امام صادق (ع) فرمودند: هرگاه سوره حمد و توحید و قدر را با آیه الکرسی بخوانید و بعد از آن برخیزید و و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهید که حاجاتتان بر آورده خواهد شد زیرا اسم اعظم هستند.

امام علی (ع) فرمودند اگر شما از آثار معنوی آیه الکرسی آگاه بودید در هیچ حال خواندن آن را ترک نمی کردید.

امام محمد باقر (ع) فرمودند: هر کس یک بار آیه الکرسی را بخواند خداوند هزار ناراحتی از ناراحتی های دنیا و هزار سختی آخرت رااز او دور می کند که کمترین ناراحتی دنیا فقر و کمترین سختی آخرت فشار قبر است.

رسول خدا در خواب به دختر خویش فرمودند: ترازوی اعمال خویش را با آیه الکرسی سنگین گردان. زیرا هرکس آن را قرائت نماید آسمان وزمین با فرشتگانش به جنبش و حرکت در آیند و خداوند را با صدای بلند به پاکی یاد کنند و او را بزرگ بدارند و تسبیح گویند. پس از آن تمامی فرشتگان از خداوند می خواهند که گناه خواننده آیه الکرسی را ببخشد و از خطا و لغزشش در گذرد.

رسول خدا (ص) فرمودند: هرکس آیه الکرسی را یک بار بخواند اسم او از دیوان اشقیا و انسان های بد محو می شود.

امام رضا (ع) به نقل از پیامبر فرمودند: هر کس ۱۰۰ مرتبه آیه الکرسی را بخواند چنان باشد که همه عمر خود را عبادت کرده باشد.

 

بعد از نماز

 

پیامبر فرمودند: هر کس آیه الکرسی را بعد از نماز بخواند هفت آسمان شکافته گردد و به هم نیاید تا خداوند متعال به سوی خواننده آیت الکرسی نظر رحمت افکند و فرشته ای را بر انگیزد که از آن زمان تا فردای آن کارهای خوبش را بنویسد و کارهای بدش را محو کند.

رسول اکرم (ص) فرمود: یا علی بر تو باد به خواندن آیه الکرسی بعد از هر نماز واجب. زیرا به غیر از پیغمبر و صدیق و شهید کسی به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمی کند و هر کس بعد از هر نماز آیه الکرسی را بخواند به جز خداوند متعال کسی او را قبض روح نمی کند و مانند کسی باشد که همراه پیامبران خدا جهاد کرده تا شهید شده است و فرمود: بعد از مرگ بلا فاصله داخل بهشت می شود و به جز انسان صدیق و عابد کسی بر خواندن آیه الکرسی مواظبت نمی کند.

 

خداوند به موسی بن عمران وحی فرمود: کسی که بعد از نماز واجبش آیه الکرسی بخواند خداوند متعال به او قلب شاکرین – اجر انبیا و عمل صدیقین را عطا فرماید و چیزی جز مرگ از داخل شدن او به بهشت جلوگیری نمی نماید. مداومت نمی نماید به آن مگر پیامبر یا صدیق یا کسی که از او راضی شده ام و یا شخصی که شهادت را روزی او می نمایم.

 

زیادی علم وحافظه

 

پیامبر (ص) روایت کرده است که فرمودند : ۵ چیز حافظه را قوی می گرداند: خوردن شیرینی – گوشت نزدیک گردن – عدس – نان سرد و خواندن آیت الکرسی

عالمی گوید : هر که علم می خواهد بر پنج چیز مواظبت می کند:

۱- پرهیزکاری در آشکارا و پنهان ۲- خواندن آیت الکرسی ۳- همیشه با وضو بودن ۴- نماز شب خواندن حتی اگر دو رکعت باشد. ۵- غذا خوردن به منظور نیرو گرفتن نه شکم پر کردن.

 

سفر

 

امام صادق (ع) فرمود: سفر را با دادن صدقه و یا با خواندن آیت الکرسی آغاز کنید. کسی که در سفر هر شب آیه الکرسی را بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چیزهایی که همراه اوست.

 

حاجت

 

اگر برای کسی کار مهمی پیش آمده باشد و بخواهد که زود انجام شود و به صحرایی رود که در آنجا کسی نباشد و خطی دور خود بکشد و رو به قبله با تواضع بنشیند و ۷۰ بار آیه الکرسی را بخواند . بدون شک در آن روز حاجات او بر آورده شود . این کار تجربه شده است و شکی در آن نیست.

 

رسول اکرم (ص) فرمودند: هرگاه برای حاجتت از خانه ی خود بیرون آمدی آیه الکرسی را بخوان که حاجتت به خواست خدا برآورده گردد.

 

امام علی (ع) فرمودند: هرگاه یکی از شما اراده حاجتی کند پس صبح روز پنج شنبه در طلب آن بیرون رود و در وقت بیرون رفتن آخر سوره آْ عمران ( آیه ۱۹۰تا آخر) و آیه الکرسی و سوره قدر و حمد را بخواند ، زیرا که در خواندن این ها حوائج دنیا و آخرت برآورده می شود.

 

در روایت آمده است هر کس آیت الکرسی را در وقت غروب بخواند حاجتش برآورده گردد.

۵۵ نظر

 1. ayda می‌گه:

  واقعا خوب بود مرسی

 2. حسین می‌گه:

  مطلب بسیار خوبی بود، ممنون از شما.

 3. بنده خدا می‌گه:

  قرآن در یک جمله: بسم الله الرحمان الرحیم و به صورت فشرده در آیت الکرسی .والسلام التماس دعا حتی اگر تکراری است پیشنهاد میشود شما آنرا تکرار کنید.  

 4. ناشناس می‌گه:

  ماشاالله ماشاالله

 5. ناشناس می‌گه:

  خوبه ولی با صوت نیست

 6. بهزاد می‌گه:

  واقعاکه اول سوره بسم الله نداشت

 7. سیما می‌گه:

  برای من هم دعا کنید که شدیداً احتیاج به دعا دارم

  ممنون

 8. فاطمه می‌گه:

  خیل سایتتون بد است واقعا که با این سایتتون ……………………….

 9. سعيد می‌گه:

  امیدوارم که خداوند به شما اجر دهد.

 10. فاطمه می‌گه:

  عالی بود.التماس دعا…

 11. سعید می‌گه:

  هیچکس جرات ندارد در پیشگاهش به شفاعت برخیزد مگر به خاست خودش ** یه جا دیگه میگه در قیامت تنها قران و پیامبر اکرم  میتونن شفاعت کنند برای مردم ** حالا شما هی برید امام ها و امامزاده ها رو بپرستید اخه شیعیان عاقل تو ایران بیشتر از بیست هزار امام زاده هست از کجا میدونید که اینا بهشتی هستن و جهنمی نیستن اصلا اگر هم بهشتی هستن از کجا معلوم که شفا میدن به شما یکم فکر کنید و تنها خدا رو عبادت و مدح کنید چرا که فقط الله سزاوار عبادت است نه هیچ کس دیگر 

 12. منوچهرکاظمی می‌گه:

  بسیار خوب بودوامیدوارکننده

 13. غزاله می‌گه:

  سلام مطالب عالی بودممنون

 14. مسعود می‌گه:

  سلام خیلی عالی بود ممنون 

 15. رضا می‌گه:

  الهم عجل لولیک الفرج
  اجرتون با حضرت زهرا(س)

 16. علی مرادی می‌گه:

  امیدواورم به برکت این آیه شریفه خداوند همه مارا رحمت کند .التماس دعا

 17. طاها می‌گه:

  ایه الکرسی را هر روز اول وقت بخوان تا پایان روز همه کارها بر رفق مرادته

 18. ح ابراهیمی می‌گه:

  باسلام والتماس دعا

 19. فاطمه می‌گه:

  سلام برام دعا کنید مشکلی دارم که نمیشه مطرح کنم .

 20. علی سلیمانی می‌گه:

  همین راهنمایی های خوب که نجات میده همه را گناه.ممنون از مطالب خوبتون

 21. سارا می‌گه:

  مرسی از مطالبتون ممنون میشم منم دعا کنید

 22. آرامش می‌گه:

  جایی خواندم آیه الکرسی راز آرامش. واقعا همینطوره . کافیه وقتی از چیزی ناراحتی یا موضوعی باعث اضطراب و بهم ریختگی تو میشه آیه الکرسی رو بخونی با درد و دلشکستگی و از ته دل تا معجزشو ببینی.

 23. زهرا می‌گه:

  سلام التماس دعا برام دعا کنید خیلی محتاجم انشااله به مرادتون برسین

 24. علی اکبر می‌گه:

  سلام…مطالب جالبی است التماس دعا

 25. سید عباس می‌گه:

  واقعاً متشکرم نجاتم دادین

 26. خاکی می‌گه:

  سلام عکس آیت الکرسی خیلی قشنگ است ممنون

 27. امیرمهدی می‌گه:

  دعام کنید .بد جور گیرم.خدایا به حق بزرگیت کمکم کن.

 28. محمد b m می‌گه:

  سلام خیلی خوب بود کار من رو راانداختید 

 29. نظر کاربر می‌گه:

  سلام
  عالی بود
  ولی آیت الکرسی بسم الله الرحمن الرحیم نداره/

  آخه چراااااااااااااااااااااا ؟؟؟

 30. ح ابراهیمی می‌گه:

  خیلی عالی بودالتماس دعا

 31. ابراهیمی می‌گه:

  التماس دعا خیلی عالی بود

 32. ابراهیمی می‌گه:

  بدرستی که شیعیان ماقلبشان ازهرناخالصی وحیله وتزویرپاک است سخنان حضرت سیدالشهداء(ع)التماس دعااز شما مومنین

 33. ابراهیمی می‌گه:

  گریه ازترس خداسبب نجات از آتش جهنم است /سیدشهداء(ع)خیلی عالی بودالتماس دعا

 34. مهدی می‌گه:

  التماس دعا از شما مومنین دارم

 35. hadi می‌گه:

  عالی بود.یا حسین

 36. تینا می‌گه:

  سلام خیلی عالی بود انشاله خدا حاجت همه رو برآورده کنه امین

 37. حمید می‌گه:

  خیلی کارم گیر کرده التماس دعا دارم

 38. علیرضا می‌گه:

  باسلام ، امیدوارم تمام کسانی که آیت الکرسی را از عمق وجود و اعتقاد کامل قبلی تلاوت میکنند همیشه در سایه رحمت الهی سلامت و سربلند باشند .

 39. amir می‌گه:

  بسیار خوب و عالی من آیت الکرسی را هر روز سعی می کنم بخونم و افتخار میکنم که این آیه رو میخونم. به امید برآورده شدن حاجات همه مردم دنیا

 40. مريم می‌گه:

  وای معرکه ست آیت الکرسی من به همه ی دوستان میگم بسیار آیت الکرسی بخوانید به شما هم میگویم

 41. maryam می‌گه:

  واقعاً معرکه ست ایت الکرسی قربونش برم به هریک از دوستانم که گفتند ۱۲۴ مرتبه بخوانند حاجت روا شدند امیدوارم همه شماهایی که مشکل دارین بسیار آیت الکرسی بخوانید و من حقیر راهم اگر توانستید دعا کنید سخت محتاجم به دعایتان التماس دعا

 42. علیرضا می‌گه:

  هر وقت قران میخوانم احساس میکنم از عذاب قبر دور میشوم

 43. مهدی می‌گه:

  خیـــــــــلی ممنون

 44. vahid می‌گه:

  با سلام .خدایا به حق تمام آیات عظیم و پر برکتت عاقبت نیکوکاران را ختم به خیر بگردان.الهی آمین

 45. محمد می‌گه:

  خیلی خیلی خوب بود

 46. بهادر می‌گه:

  سلام،ممنون،خیلی آرومم کرد،خدایا کمکم کن

 47. الیاس می‌گه:

  خیلی خوب بود تشکر قبول باشد

 48. tania می‌گه:

  kheyli mamnun
  to ro khoda vasam doa konin
  mohtajam…
  mamnun

 49. ziiiiillllllliiianoooo می‌گه:

  خیلی خوب بود.نیاز به شنیدن یکم حرفای امیدوار کننده داشتم

 50. لوتی می‌گه:

  چند وقتی بود به سایت سر نزده بودم.
  خیلی خیلی عالی بود . دمتون گرم.
  هر روز بهتر از دیروز

نظر دهيد