مثلث شوم

ماسون ها – صهیونها – شیطان گراها

«جریان شناسی»

در ابتدا ضروری می نماید پیرامون فراماسونری، صهیونیزم و شیطان پرستی مطالبی را ارائه کنیم، تا ارتباط این جریانات را بهتر بتوان تبین نمود. در ضمن به خاطر داشتن ماهیت مبهم برخی از این جریانات-خصوصاً فراماسونری-، و نوظهور بودن شیطان پرستی مدرن، یافتن رابطه های همسوگرایانه تحقیق بیشتری را فرا می خواند تا رابطه های این زنجیره ها را دقیق تر بر شمرد. در ضمن به جهت گستردگی به قسمتی از زوایای این جریانات اشاره خواهد گشت.

« فراماسونری»
فراماسون یا فراماسونری واژه فرانسوی است، که کلمه ماسون (mason) یعنی بنّا، فراماسون (Freemason) یعنی بنّای آزاد. وجه تسمیه گزینش این نام را می توان در سده های میانی اروپا جستجو کرد. در آن دوران بناهای روز مزد و دوره گرد اتحادیه ای داشتند که امور صنفی را در آن در مطرح می کردند و تصمیمهایی برای پیشرفت کار خود می گرفتند و برای پرهیز از گرفتاری ها، انجمنها و بحثهای آنان پنهانی بود.
از این رو کار فراماسونی پنهانی است و اعضای انجمن های فراماسونری نباید آیین و رسوم آن را بازگو کنند، ولی مانعی ندارد که عضویت خود را در انجمن آشکار کنند. فراماسونری گسترده ترین و جهان گیرترین انجمن پنهانی است و با پیشرفت امپراتوری بریتانیا در جهان گسترش یافت. به همین جهت در جزایر بریتانیا و کشورهای وابسته به امپراتوری یا زیر نفوذ آن از همه جا گسترده تر است.
ساختمانی که مرکز فعالیت مخفی ماسونها است«لژ»نام دارد.
پیروان مسیحیت کاتولیک از عضویت در این دستگاه منع شده اند. در سال ۱۷۱۷ نخستین«لژ بزرگ»، که اتحادیه ای از لژها بود، در انگلستان پایه گذاری شد. در قرن هیجدهم گروهی از کسانی که هیچ گونه وابستگی با صنف «بناها»نداشتند، ولی سازمان پنهانی آنها را پسندیده بودند، به دستگاه فراماسونری وارد شده و رسوم و آیین های آن را پذیرفتند و چندی نگذشت که دستگاه جمعیت بناها به دستگاه فراماسونری امروزی تبدیل شد و کمی بعد شاخه های آن در اغلب کشورهای اروپا بر پا شد.
اعضای این دستگاه بیشتر اعیان و اشراف و بازرگانان و ثروتمندان بودند، که هر یک به منظور خاصی و رسیدن به اهداف مشخصی عضو دستگاه می شدند تا با یاری آنان به خواسته های خود نائل شوند.
در سده های هجدهم و نوزدهم دستگاه فراماسونری رونق فراوان یافت و بین اعضای آن پادشاهان و سیاست مداران و صاحب نفوذ یافت می شدند، از جمله جورج واشنگتن-نخستین رئیس جمهمور امریکا- گوته شاعر آلمانی، ادوارد هفتم پادشاه انگلستان و عده ای دیگری از افراد سرشناس دیگر کشورها عضویت این دستگاه را داشتند.
ماسون ها، برای مخفی نگه داشتن اسرار، اهداف، برنامه ها و فعالیت های خویش، الفبای رمزی و مخصوصی را در بین خود به کار می گیرند. در بررسی رمزهای ماسونی به الگوهای زیادی که از تورات تحریف شده اخذ شده است، بر می خوریم. مطلب مهمی که درباره ماسون ها می توان به آن اشاره نمود، استفاده ی فراوان از نماد است. که برخی از آنها عبارتند از:
۱٫گونیا و پرگار؛گونیائی که نود درجه باز شده و پرگاری که روی درجه صفر بسته شده، سمبل سکون و بی حرکتی است. گونیا و پرگار جز یکی از سمبال های اصلی ماسونی بشمار می روند. استفاده از این نماد به عنوان مشخصه ی کلیه ی لژها می باشد. قرار گرفتن این دو ابزار بنایی به صورت متقاطع- گونیا معلّق و شاخه های پرگار رو به بالا-چنان است که شکل ستاره ی داود یا خاتم سلیمان- دو مثلث معکوس- آرم رسمی دولت اشغال گر اسرائیل و صهیونیسم را می نماید.
۲٫ستاره؛ ستاره ی که از علائم شرکت های تجاری گرفته تا پرچم کشورها مورد استفاده است یکی از سمبلهای تورات است. این ستاره های پنج یا شش گوش هستند.
۳٫خورشید و ماه؛ خورشید چشم خداوندی است، که همه ی اشیاء را می بیند و روزی خورشید بر روی زمین می آید و کشت و زرع، خصوصیات آن را، با امور دیگری به انسان تعلیم خواهد داد. ماه نیز در میان مهمترین سمبل ها جا دارد. ماه با نباتات در ارتباط است و نشان فزونی آن است.
برای شناخت بیشتر لازم است، به برخی از دیدگاه های ماسونی اشاره گذرا داشته باشیم:
الف.آئین های دینی، زائیده ی نیازهای اجتماعی است. انسان اولیه بعلت عدم درک چگونگی و ماهیت عوامل طبیعی مانند، رعد و برق، زلزله و طوفان، از واکنشهای خشن طبیعت ترسیده و به تصور این که، آنان خدایانند، آنها را پرستش کرده است.
ب.ماسونی دین نیست، بلکه یک فلسفه است. بر حسب ماهیت حقیقی، بایستی برتر از مؤسسات دینی واقع شده باشد. می توان گفت ماسونها به ظاهر، مبارزه با خرافات و عقاید کهنه را هدف خود قلمداد می نمایند، ولی در اصل هدف باطنی آنان مبارزِ با ادیان بخصوص دین اسلام است.
ج.از نظر ماسونها، و با تکیه بر علوم جدید امروزی، روح با مرگ جسم می میرد، و ابدی نمی باشد. در مسلک ماسونی، قبول مسائل لاینحلی چون نامرئی بودن روح، امکان پذیر نمی باشد.
د.در فراماسونری بهشت و جهنم، نفی شده است و بین دین و اخلاق مغایرت وجود دارد.
و. در نگاه فراماسونری بحث جنسی آزاد انگاشته شده است؛«دیگر همه چیز را می دانیم. همه چیز برای ما روشن است. در افکار زندگی پس از مرگ غوطه ور نگردید، زیرا چنین چیزی وجود نخواهد داشت. فریب تقدس مادری را نخورید، نیازهای جنسی را جلوگیری ننمائید».(مجله براوو- اگوست ۱۹۸۴به نقل از مبانی فرماسونری ص۲۰۶).

«صهیونیسم»
«صهیون» نام کوهی نزدیک اورشلیم است. صهیونیسم نام جنبش یهودی برای به وجود آوردن جامعه و کشور خود مختار یهودی در فلسطین است. نام این جنبش از «کوه صهیون» که آرامگاه داود نبی-علیه السلام- گرفته شده که در اورشلیم قرار دارد و نام آن رفته- رفته، در روزگار باستان، نماد سرزمین فلسطین شد. صهیونیسم جدید صورت دنیوی و ملت پرستانه ای از یهودیت اصلی است.
«صهیونیسم»، مرام و مسلک حزب بین المللی یهود، و مسلک گروهی است که طرفدار سلطه و نفوذ یهودیان بر اقوام و ملل دیگرند؛ نهضتی که از اواخر قرن نوزدهم به منظور ایجاد میهن یهودی در فلسطین پدید آمد؛ نهضتی مایه گرفته از آرمان مسیحایی طایفه ی بنی اسرائیل برای رسیدن به ارض موعود و تشکیل ملت و دولتی واحد است.
صهیونیسم سیاسی نوعی فساد و تباهی ملی گرایانه و استعمار گرانه بشمار می رود، که مسیرش نه از یهودیت که از ملی گرایی و استعمار گرایی اروپای قرن نوزدهم نشأت می گیرد. صهیونیسم، بیش تر به صورت نهضت سیاسی مطرح است و پایبند برنامه های یهودی نیست؛ چنان که بنیان گذار صهیونیسم، تئودور هرتزل نیز از این ویژگی مستثنا نیست و خود او نیز به بسیاری از مسائل مذهبی یهود توجه نداشت و به آن ها پایبند نبود.
«شیطان گرائی»
«Satanism» در اصل به معنای شیطان گرائی است، نه شیطان پرستی؛ خصوصاً که
گروه جدید آنان به شیطان خارجی اعتقاد ندارند. این که این گروه را شیطان پرستی بخوانیم، دقیق به نظر نمی آید، بلکه این جریان گرایش به شیطان دارند.
برای آشنائی بیشتر با این جریان به برخی از عقاید و آداب آنها اشاره می کنیم.
الف- اصول و عقاید (شیطان گراهای لاوی)
۱٫رواج فساد اخلاقی در این جریان بسیار فراوان وجود دارد و دیده می شود.
۲٫ضدیت با ادیان و تخریب و مورد تمسخر قرار دادن آن.
۳٫خدایی جز انسان وجود ندارد.
۴٫شیطان بهترین دوست انسان معرفی می شود.
ب-آداب و رسوم
۱٫مراسم عضو گیری: در این مراسم موضوع قابل توجهی که در قوانین کلی شیطان گرایی مدرن وجود دارد این است که همه آنها به نحوی نقطه مقابل قوانین موجود در دین الهی و در حقیقت همان ضد مذهب است و نه مذهبی مجزا.
۲٫برای جذب افراد از موسیقی بهره های زیادی می برند. به عنوان نمونه، موسیقی متال که از دهه ی ۱۹۸۰سیر قهقرائی داشت، به یک باره مورد توجه این جریان قرار می گیرد.
باید یاد آور شویم، در این جریان خزنده بکارگیری نماد و موسیقی نقش چشم گیری دارد. از این رو به آنها به طور مفصل تری اشاره می کنیم.

«نماد»
به طور مثال نماد اصلی فرقه satanism، نشانی است مرکب از یک ستاره پنج پر وارونه که درون آن تصویر سر یک بز قرار داده شده است. این ترکیب درون دو دایره قرار گرفته و دور تا دور آن عبارتی به زبان عبری نگاشته شده است. سر بز مربوط به سر بز بافومت می باشد که در گروه های ماسونی و شیطانگرایی باستانی نشان شیطان بوده است.
ستاره پنج پر ( در حالت عادی) نمادی بسیار کهن محسوب می شود. این نماد در زمانی نشان ونوس الاهه ی زیبایی و عشق شهوانی زنانه بوده است.
این نماد از زمانی که لئوناردو داوینچی طرح مرد ویترووین (vitruvian man) را طراحی کرد به سمبل اصالت انسان و اومانیسم تبدیل شد و در فرقه شیطان گرایی چون جنبه شهوانی انسان مد نظر است آن پنج ضلعی اولیه به صورت وارونه در آمده {قرآن شیطانی} و سر یک بز ( که همان سر بافومت می باشد) نیز در آن قرار گرفته است.
ترکیب ستاره پنج پر وارونه با سر بافومت نماد روشن و گویایی برای تعالیم مکتب شیطان گرایی کرولی و لاوی است، ‌چرا که شیطان را سمبل انسان محوری و اصالت هوس ها و لذت طلبی بشر می دانند. بنابراین این نشانه به نحو گسترده ای در شاخه سیطنیسم کاربرد دارد.
همچنین این نماد در آئین های جادوگری و شیطانی دوران باستان و قرون وسطی نیز کاربرد داشته است. از زمانی که لئوناردو داوینچی، در سال ۱۴۸۷ میلادی، طرح مرد ویترووین را طراحی کرد، به سمبل اصالت انسان و اومانیسم تبدیل شد. در فرقه سیطنیسم این ستاره به صورت وارونه به کار گرفته شد.
آنتوان لاوی در کتاب انجیل شیطانی این نماد را این گونه تفسیر می نماید: بافومت نماینده ی قدرت تاریکی است که با شهوانی بودن بز ترکیب شده است . ستاره پنج پر در نقاشی داوینچی اشاره به طبیعت روحانی انسان دارد ولی چون در این تفکر(Satanism) جنبه شهوانی انسان مد نظر است، پنج ضلعی وارونه شده است تا سر بز بافومت نیز به خوبی در آن جای گیرد. شاخ های او نماد دوگانگی هستند که به نشانه مبارزه طلبی به سمت بالا اشاره می کنند. سه جهت معکوس شده دیگر هم نافی تثلیث است. حروف عبری نوشته شده داخل دایره بزرگ برگرفته از آموزه های جادویی کابالا است که به معنای لویتان می باشد. لویتان کلمه‌ای است عبری که ۶ مرتبه نیز در تورات ذکر شده‌است. لویاتان یک اژدهاست که در آب زندگی می کند.در اسطوره شناسی از لویاتان به عنوان یکی از هفت فرشته نگهبان جهنم یاد شده است. ولی درفرقه شیطان گرایی لویاتان در کنار چهار شیطان دیگر به عنوان ۴ نگهبان جهنم هستند که هرکدام نماد یکی از عناصر اربعه(آب،باد،خاک،آتش) می باشند.

«موسیقی»
در دهه ۱۹۶۰ میلادی سرمایه داران یهودی در پی اهداف شوم خود شیطان پرستی را مورد حمایت قرار دادند و چند گروه شیطان پرست در انگلستان و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد که معروفترین آنها کلیسای شیطان در شهر سانفرانسیسکو بود. استفاده از موسیقی مهمترین ابزار این گروه برای تبلیغ عقاید خود و تحت تأثیر قرار دادن جامعه به خصوص قشر جوان است.
شیطان پرستان با توصیف شنیدن آهنگ های تند همراه با خشونت به اطرافیان و پیروان شان که وحشت و نفرت را با خود به همراه دارد آنها را به داشتن خشم و نفرت همیشگی نسبت به مسیح و سایر مقدسات سوق می دهند.
دلایل استفاده از موسیقی های شیطانی عبارتند از:
یک. جاذبه های مجازی و حاشیه ای موسیقی متالیکا مانند: ایجاد فضا برای روابط آزاد دختران و پسران.
دو. ارزان و قابل دسترس بودن موسیقی با توجه به ارتقاء تجهیزات فنی، تکثیر و توزیع.
سه.کاهش سطح حساسیت یا حساسیت زدایی از طریق نفوذ به خانواده ها، شرکت ها، اتومبیل های شخصی، رایانه های شخصی و بالآخره گوشی های تلفن همراه.
البته بکارگیری استفاده ی از موسیقی به این امور محدود نمی شود، و می توان هیجان خواهی جوان را در آن جای داد.

«استراتژی»
اصل اساسی پروتکل یهود که عامل تدوین آن، «سازمان فراماسونری»است، زدودن دین از جوامع بشری به شمار می رود. صهیونیسم، سرِ توفیق خود را در این مسأله می داند و می کوشد که این مهم را به انجام برساند. شاهد بر این مطلب سخنان خودشان است: از همین نظر لازم است که ما ایمان به مذهب را ریشه کن نماییم…و به جای آن، ارقام، محاسبات و موضوعات مادی را جایگزین سازیم…تا تمام ملل در صدد منافع خصوصی خود بر آمده و برای اغراض شخصی مبارزه نموده و توجهی به دشمن مشترک خود نداشته باشند. در این راستا مبارزه و گرایش به اعمال پست در شیطان گرائی و ارتباط آن با فراماسونری و صهیونیسم را می توان دید.

«گام های منظم »
برای رسیدن به اهداف خود از روشهای بهره می برند، از آن جمله فریب، اعمال سّری و جاوگری، رسانه ها و موسیقی و در اخر می توان آزاد انگاشتن مسائل جنسی را بر شمرد. به صورت گذرا به هر کدام از این موارد اشاره می گردد: الف- فریب، تزویر و زورگوئی را می توان سر پنهانی فراماسونری جهانی دانست. مهم ترین راه برای پیشرفت«سیاست تزویر» راز نگه داشتن است و هرگز گفتار یک سیاست مدار نباید با عمل او مطابق باشد!ماسون های صهیونیست باید بکوشند که هر چه بیش تر نفاق را در مزرعه ی دل های ملل بپاشند و در عین حال، آنان را به آزادی، مساوات و برابری مژده دهند.
ب- در تورات تحریف شده، برای قتل عام، کشتار و ایجاد رعب و وحشت در بین سایر اقوام احکامی برای یهودیان بیان شده است، و هم چنین دستورالعمل های خاصی هم درباره ی اعمال سرّی وجود دارد. در صورت تحقق این اعمال که به نابودی ملل دیگر می انجامد، کسی متوجه طراح نقشه نخواهد بود. فراماسونری که ارتباط نزدیک آن با صهیونیسم، فقط با دستیابی به مدارک بسیار سّری آن روشن گردیده است، عیناً بر مبنای تلقینات تورات شکل گرفته و در حقیقت یکی از شاخه های مخفی فعالیت های یهودیگری است. ماسون ها سعی دارند که ارتباط نزدیک تشکیلاتشان را با یهودی ها مخفی نگه دارند.
ج- فراماسون ها را می توان احیا کننده جادوگری و شیطان گرائی در قاره اروپا در قرن شانزدهم میلادی دانست. گسترش سریع جادوگری و شیطان گرائی در اروپا در آن دوران مخصوصاً در بین زنان سبب شد تا در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی در اروپا در جنبش پاک سازی جادو گری و شیطان گرائی بیش از شصت هزار نفر از جادوگران که اکثر آنها زن بودند، اعدام کردند. در اوائل قرن نوزدهم نهضتی از اشراف انگلستان که عضو گروه فراماسونری بودند، به رهبری سرفرانسیس داشود، گروه شیطان گرائی به نام باشگاه آتش جهنم را در شهر لندن تأسیس نمودند و از اوائل قرن نوزدهم شهر لندن مرکز شیطان گرائی در اروپل گردید. در دهه ی ۱۹۶۰سرمایه داران یهود این گروه را حمایت نموده و چند گروه شیطان گرائی را در انگلستان و آمریکا به وجود آوردند، که معروف ترین آنها تشکیل«کلیسای شیطان» در شهر سانفرانسیسکو می باشد.
د- لازم خاطر نشان شویم که مهم ترین ایستگاه های رادیویی و ماهواره ای در دست صهیونیست ها می باشد، که از آن جمله می توان مهم ترین ایستگاه آمریکا، یعنی صدای امریکا را بر شمرد، که توسط رابرت گلدمن یهودی اداره می شود.
از طرف دیگر صهیونیست ها تقریباً به طور کامل شرکت های تولید «هالیود» را در دست دارند؛ برای مثال، مالک شرکت«فاکس قرن بیستم»، ویلیام فاکس یهودی است.
در تولیدات فیلم های هالیودی شیطان، جادوگری و استفاده از نمادها برای رسیدن به خواسته ها و حساسیت زدائی جامعه از این امور را می توان بر شمرد؛ که در این زمینه فیلم طالع نحث چهار و هری پاتر را می توان بر شمرد.
ضمناً در حال حاضر سحر و جاود، عرفان یهودی- کابالا-، علم و دانش، نفوذ سیاسی در قالب سازمان فراماسونری و شاخه‌های گوناگون هنر- خصوصاً سینمای هالیود و موسیقی – به شیطان‌پرستی شکل نهایی خود را داده و امروز امکانات و ابزار فراوانی در اختیار این ایدئولوژی است. از این رو بی‌پرده‌ به دنیا معرفی می‌شود تا دین آینده مردم اهالی دهکده جهانی باشد. فراماسونری با تمام سیاست های خبیثانه و پنهانی خود در فیلم«ثروت ملی»به عنوان میراث دار گنج عظیم و تاریخی تمام انسانها به تصویر کشیده می شود، همین طور که یهود خود را قوم برتر می داند.
و- بنیان گذار فرقه ی شیطان گرائی یک یهودی از خاندان لوی به نام آنتوان لوی است و در کلیسای شیطان آنتوان لوی، مناسک جنسی جایگاه خاصی دارد. همان طور که در فراماسونری مسائل جنسی آزاد انگاشته شده بود، در شیطان گرائی نیز جایگاه خاصی دارد، که رد پای یهود را می توان در آن پی گیری نمود.

«جای پا »
در بررسی نمادها متعلق به شیطان گرائی خط ارتباط صهیونیسم و شیطانیسم به وضوح قابل مشاهده است. می توان به ستاره ی شش پر-که در ماسون ها نیز دیده می شود-، که مهر سلیمان یا ستاره داود، نشان پادشاهان یهودی است اشاره نمود. در ضمن نشان کنونی صهیونیست ها دو مثلث به شکل ستاره شش پر است. در شیطان گرائی این نماد، جزء اصلی ترین نمادهای آنان به شمار می رود. ستاره ی شش گوشه از شش ضلع، که معرّف عدد ۶۶۶ می باشد.
در ضمن این عدد در بین شیطان گراها عددی خاص است و نشان دهنده ی دجال یا ضد مسیح«Antichrist»می باشد. بر این اساس جریان همسو فراماسون ها، صهیونیسم و شیطان گراها را در نمادها به خوبی می توان دید. از این طریق صهیونیست ها یک استفاده ی ابزاری از این نماد دارند، و آن اینکه هر کسی را که مخالف سیاست های خود بدانند، ضد مسیح معرفی می کنند و مسیح واقعی که جهان را نجات خواهد بخشید، را از جانب خود معرفی می کنند. در این نگاه پیامبر اسلام-صل الله علیه و آله و سلم- نیز یک ضد مسیح مطرح می شود.

«کلید نهائی»
شالوده ی «فراماسونری جدید» در قرن هیجدهم میلادی را صهیونیست ها بنا نهادند و به اعتراف خود آنان، سازمان فراماسونری را برای تضعیف ملت ها و برتری بر ایشان ایجاد کردند. در حال حاضر فراماسونری سازمان مخفی برای یهود در آمده است. در پروتکل یهود، درباره ی«سازمان مخفی یهود» یا «فراماسونری» آمده است:
ما در مقابل خود نقشه ای داریم که روی آن، مسیر خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناک بایستی آثار چند قرن دیگران را منهدم سازیم. برای تهیه ی وسایلی که ما را به مقصود نایل سازند، باید از بی غیرتی و بی ثباتی افراد اجتماع و عدم اطلاع افراد به شرایط زندگی راحت و آسوده استفاده کرد…چه کسی می تواند یک قدرت مخفی را از بین ببرد؟ این قدرت مخفی قدرت ما است. فراماسونری خارجی فقط به منظور مخفی نگه داشتن نقشه های ما است و شعاع و طرز این قدرت مخفی و محل اجرای آن برای همیشه بر ملت ها پوشیده است.
فعالیت ها ی فراماسونری در کشورهای مختلف متنوع و در بر دارنده عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی است. فعالیت های اقصادی ،سیاسی ،نظامی و تکنولوژیک این جریان در قرن اخیر توسط آمریکا و رژیم اشغال گر قدس برای حمایت از گروه های شیطان پرست و ترویج فساد و فحشاء صورت می پذیرد.
از آنجا که در دین یهود تبلیغ و یهودی شدن اقوام دیگر جای ندارد – چرا که خود را قوم برتر و فقط انسان می پندارند-، عملاً جای برای گسترش آنان وجود ندارد، بهترین گزینه برای فراگیر نشدن ادیان غیر یهودی، ایجاد فرقه های مختلف است، از جمله شیطان گرائی است. به گفته ی گاردون میلتون: با این که جمعیت یهودیان نسبت به دیگر ادیان کمتر است، اما معمولاً یا پایه‌گذار ادیان جدید هستند یا به ادیان جدید وارد می‌شوند.
فراماسونرى که داراى ارتباط عمیقی با صهیونیسم و از ارکان سازمان سرمایه‏ سالارى جهانى یهود است، که با استفاده از شبکه‏هاى فعال پیچیده، پر قدرت و مرموز فراماسونرى، اندیشه حکومت بر جهان را در سر مى‏پروراند. رابطه ی اصلی این سه جریان را می توان در این نگرش باز شمرد.

برای نمایش این عکس ها از همه مخاطبین عذر خواهی میکنیم

 

 

 

۱۰۰ نظر

 1. mantegh می‌گه:

  جالبه ما فقط اینارو میبینیم اما ناخواسته متوجه نیستیم که در روز درگیر تمامی طلسم هاش هستیم اگر این عکس هارو میبینید فقط به منظور اگاهی نیست بلکه نگاه کردن همین ها بعدها تاثیرات مخربی دارد چون تو هر لحظه هزاران طلسم منفی روی این ها سواره که ما حتی دیدن انها دچار الودگی میشیم اگر میخواید راجب اینجور مسائل و درک بهتر ان کتاب فاسفی عرفان موجودات غیراورگانیک را بخونید و مطمئن باشید با دیدن این تصاویر هیچ کودوممون اری از شیطان طلسم و گناه نیستیم اون ها پرستش رئ به معنا واقعی رسوندن اما ما با دیدن این تصاویر و استفاده کلیشه ای از برخی غبارت ها بیشتر به خودمون اسیب میرسونیم من حرف های اقای استاد طاهری و راجب این مسائل پیشنهاد میکنم فراموش نکنید ایشون زیر سلطه این فرقه ها نیستن فقط ب دلیل ازادی بیانشان الان مشگل محسوب میشن چون حقیقت و میگن

 2. محمد رضا می‌گه:

  سلام به همه 
  بچه ها دعا کنید ماهم تو ظهور اقا امام زمان عج باشیم  شاید ماهم بتونیم جزیی از یاراش باشیم تا این شیطانو گردن بزنیم که مایع همه مصیبتامون همین لعنت شدس

 3. هما می‌گه:

  هاج و واج موندم

 4. سید محسن می‌گه:

  جوانان با خدا باشید

 5. مهدی می‌گه:

  سلام

  خانم الناز انرژی در وجودشما نهفته است درست مثل شادی اون وقت شما دنبالش توی کلاسهای انرژی درمانی می گردی.به نظرمن شما چندکتاب درمورد فلسفه ومنطق وعرفان مطالعه کن ودر مورد نکات مهم انها کمی باتامل برخوردکن چون فهمیدن آنهامهم تراز تمام کردن کتاب است.کتاب کشکول شیخ بهایی و نهج البلاغه والبته کتاب معروف لطفاگوسفند نباشید حتما به شماکمک خواهد کرد.

 6. هادی می‌گه:

  سلام انشا ا… همه انسان ها ازدام شیطان دورباشند

 7. کوثر می‌گه:

  به نظرمن انهایی که به شیطان برستی روی می اورند خودرا در زندگی گم کرده اند وبه دنبال مادیات هستند چون شیطان به انها وعده این باداش ها را داده است

 8. مهنا می‌گه:

  بعضیامیگن فقر مالی باعث شده منسون شیطان پرست شه. من اینو قبول ندارم دوری از خدا عاملشه من ۳۲ سالمه دخترم و فوق لیسانس هم هستم تو یک خانواده کاملا فقیر که مجبور بودم خونه مردم کار کنم درس بخونم کلی دوندگی الان بیکار منتها هیچ وقت یک لحظه خدا رو تو زندگیم فراموش نکردم و هیچ چیز هم نمیتونه منو از عقایدم جدا کنه مشکل زیاد دارم هم بیکاری و مجردی خودم و هم خانوادم دلیلی هم نداره خدا رو فراموش کنم.جوانای ما باید بدونن این دسیسه های اسرایل و امریکاس میخواد آدمای که از زندگیشون ناامیدن را به این فرقها دعوت کنه .فقط مواقع ناراحتی و استرس و ناامیدی فقط به خدا فکر کنید دوستان ظهور نزدیگه.برای ظهور آقا صلوات

 9. فاطمه می‌گه:

  بسم الله الرحمن الرحیم: ایه ای که شیطان رجیم از ان فراری است خدایا تورا قسم به مولایم امام زمان (عج)این بی دینان را سرنگون ساز به برکت سلامتی امام زمانم صلوات.

 10. رضا یاوری مقدم می‌گه:

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم .خداراشکر مسلمانم وشیعه مولا علی لعنت خدا بر دل سیاه شیطان ممنون از مطالبی که جهت اگاهی مردم درج نمودید سعی کنیم همیشه فرج مولامان حضرت مهدی صاحب زمان را از خدا خواستار باشیم تا ریشه ظالمین و دشمنان اسلام برای همیشه برچیده شود امینالسلام علیک یا صاحب زمان ادرکنی سلامتی مولا صلوات

 11. امین, می‌گه:

  ,واقعاخوبه که شیطان پرست نیستم

 12. امیر می‌گه:

  یک لحضه فکر کنید که داخل اینجور آدم ها بودید پس بیاید خدارو شکر کنیم که اهل بیت رو به ما داده.خداااااااییییییا شکرت

 13. مهدیه می‌گه:

  به نام پروردگار منان حامی نیکان همه ی علائمی که استفاده می کنند برای قوم یهود نیست بلکه برگرفته از تصاویری است که در مراسم های آیینی تمدن های پرافتخارابتدایی (تپه ی سیلک ، غارهای لرستان ، ظروف منطقه ی املش ، و بسیاری از مناطق باستانی ایران و شرق) به شیوه های متنوعی چون : نقاشی و حکاکی و غیره استفاده می شده ، به طور مثال : علامتی که ما اون رو به نشان آلمان های نازی می شناسیم همان علامت وحدانیت ، خورشید ، چرخ گردون ، گذر زمان و تغیر فصل ، نیکی و روزی ، تحرک و پویایی زندگی به نام سواستیکا یا صلیب شکسته است و با گردش این نقش حول محور خودش دایره ای پدیدار می شود و همان معانی را برای ما دارد که پیشتر به طور اختصار گفته شد .شایان ذکر است که تحریف بزرگی درباره ی این دست از نقوش صورت گرفته که از نقوش خاص و پر کاربرد در هنر ایران است ویا اینکه علامت ستاره که به صورت برعکس ازش استفاده می کنند در بناها و ظروف ایرانی به کرّات ازآنها استفاده شده و مستند هستند ، مانند : سقف طبقه ی فوقانی (ایوان) گنبد سلطانیه که این بنا در زمان اولجایتو ( سلطان محمّد خدابنده ) ساخته شده و مزین است به نام مبارک حضرت محمّد (ص) که درون ستاره ای پنج پر حکاکی شده است .

 14. مهدیه می‌گه:

  خدا همه ی شیطان پرست ها و شیطان را لعین و لهنت و ملعون کند

 15. عليرضا می‌گه:

  خدا مارو از شر این شیاطین انسان نما حفظ کند

 16. tarane می‌گه:

  خداوند خودش همه انسان ها رو به راه راست هدایت کنه وگرنه هممون گمراهیم….به امید نابودی فرق و ایجاد امت واحد اسلام که نتیجه اون مسلما اتحاد انسان ها خواهد شد

 17. فرشاد می‌گه:

  خیلللللللللی عالیه

 18. مهتاب و محدثه می‌گه:

  خدا…….

 19. ناشناس می‌گه:

  باید تمام وقت خدارو شکر کرد که مارو تو ایران و کشوری که دینش اسلام هست و حکومت اسلامی داره به وحود اورد و گرنه معلوم نبود ما جزوه کدوم یکی از این فرقه های کفر بودیم و فقط یک جمله که خدا را شکر که مولایم علی (ع)هست

 20. سپنتا می‌گه:

  من خیلی دوست دارم به تمام راه های ارتباط دیگران احترام بذارم حتی کسی که گاو میپرسته ولی د مورد این فرقه چی بگم والا

 21. m می‌گه:

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم……….خوش بحالمون که مسلمونیم واعتقاد بخدا داریم سپاس خدای بزرگ را……….

 22. ناشناس می‌گه:

  انگار از اعماق جهنم اومدن بیرون

 23. ی بنده خدایی میگه می‌گه:

  سلام من خیلی ازاین جورچیزا بدم میاد …

 24. ی بنده خدایی میگه می‌گه:

  یا خدا اینا دیگه چیه

 25. مهراد می‌گه:

  تنها جمله ای ک میتونم بگم:
  والعاقبه للمتقین

 26. محمد می‌گه:

  ترسناک اما با حال بود
  ماکه دعا می کنیم خدا به راه راست بفرستشان نه هدایتشان کنه
  اما
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ریشه این از خدا بیخبر هارا نابود کنه

 27. lina می‌گه:

  lotfan faghad fekr konin zira khodavand vaghti ensan ra afarid an ra bartar danet ,fekr konid,tafakor konid

 28. ناشناس می‌گه:

  be jaye tohin tahghir bayad khod ma komak konim ke hameye adama ro agah konim be ravesh dorost va in ke bad az goftan haghayegh bezarim k har kasi khodesh fekr kone va az khodaye merban darkhast kone rahe dorost ro behesh neshon bede.

 29. معصومه می‌گه:

  شیطان یه بارازسجده کردن بر ادم سرباز زد یه روزی میرسه که شیطان دنبال ادم میگرده که براو سجده کنه..که میبینه اصلا ادمی وجود نداره همه شیطانی شدن……( بلانسبت شیعیان مسلمان)خدایاعاقبتمون به خیرکن..خداروشکر یه مسلمانم

 30. میثم می‌گه:

  اینکه کثافت دنیا رو گرفته شکی نیست. یکی از اونا هم منحرفی مثل مارلین منسونه. اینکه در بلک متال هم گروه های کثافت وجود داره شکی نیست. اما بلک متال بد نیست و تماما شیطان پرستی نیست. بعضی گروه های اون شیطان گرا هستند. این عکس هایی هم که گذاشتید مربوط به پانک ها و هم جنس بازها و مرلین منسون هستش نه بلک متال. بلک متال هم اتمسفر تاریکی داره. نه شهوت و هرزگی. در ضمن خیلی از این اشخاص در درجات بالای دانایی قرار دارن. دراویش خیلی هاشون بی سوادن. اما متالرها نه. شواهد هم خیلی میتونم بیارم که اینجا لزومی نداره و شاید حوصله کسی نرسه. اما خیلی از این کامنتها و حرف ها چرت و پرته. همه افرادی هم  که اینجا هستند افرادی بی اطلاع هستند که از بیرون نگاه میکنند. شما هم صبر کنید تا امام زمان تون بیاد ببینیم چی کار میکنه.   جهل جهل. 

 31. علیرضا می‌گه:

  …آره همتون درست میگین همشون کثافتن همشون بی شعورن ولی بیایم ی کم دقیق تر به عکسها نگاه کنیم اونا بخاطر شیطون چه کارا که نمیکنند اونا بخاطر خداشون چه بلاها که سر خودشون نمیارند اونابخاطر… اونا تا اونجایی که میتونند میخان رضایت خداشون رو بدست بیارن اما مااااا… (واسه۲دقیقه هم که شذه فقط فکرکن)”اونا بیمعرفت ترند یا ما؟؟؟؟”

 32. زهرا می‌گه:

  سلام لطفااین وب روببندبه خداتایه هفته نمیتونم بخوابم بدون وشخی میگم

 33. اميرحسين می‌گه:

  تف به روی ضداسلام

 34. شهاب می‌گه:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهم عجل لولیک الفرج شیطان داره عظمشو جزم میکنه تا وقتی وعدی خدای رحمان واقع شد یعنی فرج مهدی صاحب زمان آخرین زورشوهم بزنه از سیدنا ومولانا امیرلمومنین علی جان علیه اسلام روایت هست در کتاب شریف نهج البلاغه که شیطان لعنت الله علیه در آخرالزمان جمیع یارانش رو فرا میخونه یاران شیطان به طور کلی ۲ گروهند اول اونهایی که به ظاهر مشخص هستند دوم اونایی که کمتر کسی اونارو میشناسه یعنی یاران مخی شیطان : به طور مسلم حزب دوم از حزب اول بسیار خطرناکتر هستن :حزب اول تشکیل میشه از ساده لوحانی که خودشونو به هرشکلی در میارن و آلت دست شیطان هستن و اکثریت حزب شیطان رو هم همینا تشکیل میدن بهتر بدونیم بازارهای مختلف کمین گاههای شیطان هستند پارکها و اماکن عمومی چرا؟؟؟ چون اکثریت انسانها در چنین اماکنی جمعند و بهترین وسیله ی به دام انداختن انسانها ۲ چیز است ۱ زبان ۲ احساس لذت به جنس مخالف و در چنین اماکنی آقایون و خانومها به همدیگه نزدیک میشن باهم حرف میزنن و همدیگرو میبینن نمیگم نباید همدیگرو ببینن و باهم حرف نزنن اما باید تلاش کنن حداقل زمان رو خرج کنن اما حزب دوم اونایی هستن که به شکل دوستان ما ظاهر میشن تا دینمونو بدزدند مثل علمای بی عمل که بدون تردید در همه ی ادیان اللهی وجود داره همون دستای پشت پرده خوبه مطلبی هم از حضرت محمد صل الله وعلیه وآلهی وسلم بگیم زمانی که ایشون به معراج رفته بودند از جهنم و بهشت نیز بازدید فرمودند زمانی که حسابها رسیدگی شد و همه احل جهنم به عذاب افتادند مالک جهنم درب جهنم رو باز میکنه تا آخرین گروه جهنمیا رو وارد کنن چنان بوی متعفنی فضای جهنم رو پر میکنه که همه ی جهنمیا عذابشونو فراموش میکنن و فریاد میزنن خدایا عذاب مارو برگردون و این بوی بدرو بگیر حضرت رسول اکرم صل الله و علیه وآله از حضرت جبراییل علیه اسلام میپرسند این بد بوها کیانند؟؟؟ جناب جبراییل علیه اسلام میگوید اینان علمای خیانت کار امت تو هستند!!!!!! پس بهترین کسی که میتوانیم دست به دامنش بشیم خود امام زمان مهدی جان عجل الله تعالاست بیاییم خالصانه دوستی ایشان رو از خدای مهربون بخواهیم . موفق باشیم زیر سایه ی امام زمان روحی فدا انشاالله تعالی

 35. محبوبه می‌گه:

  مطالب شما خیلی جالب بود . ممنونم ، و فقط می تونم بگم اینها همه نشانه های آخر الزمان است . باید خیلی مواظب باشیم که ناغافل به دام نیفتیم

 36. یسم الله الرحمن الرحیم می‌گه:

  این چه وضعیه ایشاا…نسلشون اززمین کنده شه….!
  توروخداواسه ظهوراقا امام زمان (عج) دعاکنید صلوات…..

 37. جان می‌گه:

  خدایی احمقند درست

 38. samira می‌گه:

  vaghean chejuri mitunan inkararo konan?
  be che gheimati?
  khoda hedaiateshun kone

 39. ناشناس می‌گه:

  این جور ادما
  فقط میخوان جلب توجه کنن_ اخر سر میبینیم حق با کیه_ از ماست که بر ماست

 40. مهلا می‌گه:

  مگه میشه ادم به کثافت علاقه داشته باشه؟ این شیطان پرستا گه میخورن خون میخورن هم جنس بازن اه اه اه خاک بر سرشون عقب افتاده ها حتی حیوون ها هم از اینا تمیز ترن حالیشون میشه کثافت نخورن ولی اینا…………

 41. سيدحمزه می‌گه:

  امیر مانکن عزیز
  سلام
  دین اسلام پس از دین حضرت مسیح علی نبینا و آلهی و علیه السلام اومده و در قرآن و روایات ما آمده که حضرت مسیح به صلیب کشیده نشده‏ بلکه به آسمان عروج پیدا کرده. دین مسیح مبلغ دین اسلام بوده و به این دین بشارت داده. پس اگه یک کمی در دین اسلام و فرقه شیعه تحقیق کنی عاشقش می‌شی. می‌گی نه‏ امتحان کن.
  خدا یار و نگهدارت باشه

 42. elham می‌گه:

  ایول خیلی با حال بود.دمت گرم…

 43. احسان می‌گه:

  سلام متاسفانه باید بگم آرم شبکه های تلویزیون ایران هم از این الگو گرفته شدن برای نمونه ارم شبکه ۱ یا شبکه های استانی دیگه . واقعا وضع ناجوره و فقط میتونم بگم اللهم عجل لولیک الفرج .

 44. مائده می‌گه:

  خیلی عجیبه خیلی
  آخه مگه اینها …
  اصلاً ولش کن …
  اللهم عل لولیک الفرج

 45. مهدی می‌گه:

  خیلی جالبه بعد از سال های بشر بر کره زمین و امدن این همه پیامبر و انسان صالح و برپا کردن این همه هیاهو بشر رسید به نقطه که
  شیطان بپرسته، بنده خدا امام میگفت اسرائیل غده سرطانی خیلی از این ادمهای به اصطلاح روشن فکر میگفتن نه بابا اسرائیل سر جاشه، باید بهشون تسلیت گفت که درست اسرائیل سرجاشه ولی فرهنگ صهیونیست و بهائیت و شیطان پرستی و وهابیت که در حقیقت فرهنگ لجن هستش داره مثل یک غده سرطانی روز به روز همه جا میره
  اگه چشمامون باز کنیم می بینیم بعد از قرن ها که قوم لوط هلاک شدن دوباره قوم لوط توی انگلیس ظاهر میشن و بطور رسمی و یا همین شیطان پرستی که قبلاً اصلان صدای ازش نبود الان کاملاً اشکار شده و بصورت گروه های متال و یا رام اشتین و یا … با خداواند متعال که خالق تمام هستیه اعلام جنگ میکنه، ولی قافل از تاریخ که رهبرانشون همیشه در تاریخ به قعر آتش که بوی لجن میده ارسال شدن.

 46. هلنا می‌گه:

  به نظر من هرکسی میتونه ی مذهبی داشته باشه.این دسته از آدم ها هم مذهبشون اینه. اما واقعا احمقانس
  واقعا چرا اینشکلی میکنن خودشونو……………………..چرا رنگ مشکی؟

 47. محمد قاسمی می‌گه:

  نکته ی جالب در مورد ماسون ها حلقه های جذب افراد است. به نحوی که افراد از طریق حلقه های مختلف در راستای اهداف ماسون بزرگ فعالیت میکنند تامین منافع میشوند حتی از دنیا میروند اما خودشان هم نمیدانستند که در خدمت مجموعه بوده اند!!!

 48. ناشناس می‌گه:

  این خانوم انگار به روش قانونی واسلامی انرژی درمانی نشدند

 49. saelin18-modir می‌گه:

  سرکار خانم (الناز)
  سلام
  جریان تابعیت و پرستش شیطان یک جریان کاملاً انحرافی و التقاطی است که فقط برای رها کردن افسار نفس و ایجاد زمینه ای برای شهوت گرایی بی قید و بند شکل گرفته است .
  واضح مبرهن است که گروهی که خود را تابع فرقه ای می دانند که یا در جهت توسعه شهوت شکل گرفته یا در جهت اهداف صهیونیسم ، نه تنها هیچ ارتباطی با دنیای دیگه ندارند بلکه عقل ، درک و فهمشون کمتر از چهارپایان است .
  مطمئن باشید که اقداماتی چون انرژی درمانی ،عمل به نسخه های افرادی چون این گروهها و …. نه تنها هیچ کمکی به آرامش و آزادی فکر نخواهد داشت بلکه درماندگی روح را مضاعف خواهد کرد .
  هیچ توصیه ای جز توجه به معنویات ، نماز و راز و نیاز با خداوند ، قرائت قرآن و استمداد از اهل بیت برای رسیدن به آرامش روح و شادابی انسان اثر گذار نخواهد بود .

  به امید ظهور منجی یگانه بشریت

 50. الناز می‌گه:

  من خیلی دوست دارم این فرقه ها رو بشناسم ، من ۴ سال انرژی درمانی کردم فکر می کنم این حرکت این ادم ها با دنیای دیگه در ارتباطه خیلی افکارم پریشونه یکی کمکم کنه

 51. ستار می‌گه:

  ممنون از زحمات شما

 52. زهرا می‌گه:

  مگه شبکه ۲ برای جمهوری اسلامی نیست پس چرا باید مشکلی داشته باشه؟؟؟؟؟ ها؟؟؟

 53. محمد می‌گه:

  وااااااااااااااااااای اینا دیگه کی هستن .دوست دارم همشونو بکشم.با تشکر از اگاهی بخشیت

 54. محمد می‌گه:

  واقعا براشون متاسفم 

 55. ستاره می‌گه:

  مطالب خیلی عالی بود

 56. مهناز می‌گه:

  واقعا مطلبهاتون جالب و خواندنی بود. راستی به خاطر اون عکسهاش مرسی. باحال ولی دردناک بود. فکرکنم دوباره تا یه هفته نتونم بخوابم.خدانگهدار

 57. بهزاد می‌گه:

  واقا یه مشت عقده ای … ,… تازه به دوران رسیده هستند

 58. کیمیا و فایزه می‌گه:

  ب نظرم کسایی ک شیطون پرستن از شیطون بدترن و ی مشت روانین

 59. S می‌گه:

  Chera be loghoe shabake1ghir dadin?har gherdi ke gherdu ni has???!!!!!.unmoge666 3ta6dare baghalie sare kuche kishmish dare…ham barmigharde be un siasata!!!!!!!vaghanke,bikarida beshinid zendeghituno bokonid.1soal inke kudum mojudat hastan ke ghodrate ekhtiar daran?zaheran soale sade`eye na!!!!!montazere javabam albate javabe doros

 60. شیدا می‌گه:

  خیلی میخواستم یکی ازایناروازنزدیک ببینم بااینکه میدونستم اوضاعشون خرابه ولی الان به خودم میگم بیجامیکنی که میخواستی ببینیشون.

 61. ترك مهربون می‌گه:

  حسینیان بهوش حسین را منتظرانش کشتند. مراقب مراقبت مراقبت — شیطان بزرگ نفس هر کس است.از نظر خودم تا خودمون آماده حضور آقا نشدیم انتظار آمدن کاری عبس بیهوده ومضر است. مبادا با ظهور آقا کربلای دیگری اتفاق بیوفته وآخرین معصوم بدست ما مدعیان انتظار شهید نشود شب شام غریبان امام سجاد(ع) تسلیت باد.

 62. سجاد می‌گه:

  متاسفم برای خودمان….

 63. ساجده می‌گه:

  خاک برسر شیطانو دارودستش کنم الهی همشون زیر گل برن…………………………………………بقیش دیگه سانسور

 64. ساجده می‌گه:

  یاامام زمان تو رو به حق مادرت قسم میدم زودتر ظهور کن

 65. ساجده می‌گه:

  خداهمه ی شیطان پرستارواز ریشه نابود کنه الهی همشون نیستو نابود بشن بااینکه خودشون عقل دارن ولی نه هیچی توسر بی مغزشون نیست

 66. hamid می‌گه:

  shayad ein jome biaid shayad
  allahoma ajjel levalikal faraj

 67. behi می‌گه:

  اعوذبالله من الشیطان احمق رجیم.خدا لعنتش کنه این شیطان نادان رو

 68. جواب می‌گه:

  برادر یا خواهر دوست
  عنوان این مطلب مثلث صهیون ، شیطان پرستی و ماسون وارتباط آنها با هم است .
  ستاره داوود هم نماد صهیون می باشد نه نماد شیطان پرستی .
  اما شیطان پرستی مولود صهیون است

 69. دوست می‌گه:

  عزیزم میشه بگی از کی تاحالا ستاره داوود نماد شیطان پرستی شده؟!!!

 70. فرهاد می‌گه:

  سلام گفتن این مقالات خیلی خوبه ادم دیدش نسبت به اطرافش عوض میشه ولی الان همه راجع به این موضوع حرف میزنن ولی کسی راجع به اینکه الان بعد از این جریانات وظیفه ماها چیه چیزی نمیگه سعی کنیم عوض بشیم امیدوارم که خدا پنجره باز اتاقت باشد

 71. مهدی می‌گه:

  خیلی ها شاید از روی ندانستن این کارارو می کنن وقتی افتادن تو این کار نمی تونن برگردن من خودم امو بودم از وقتی فهمیدم امو ها هم دسته ای از اینان کنار گذاشتم بهتره هر چی رو امتحان نکنین این حرف پدرم یادم نمیره بهم گفت پسرم من اسمتو مهدی گذاشتم تا در راه مهدی باشی نه این که ضد دین باشی از اون روز آدم شدم ولی نه کامل اللهمه اجل لولیک الفرج

 72. erfan می‌گه:

  arme shabake yek ke az jomhori eslamie ta emrooz ke in tasviro be cheshme dajal didam nemidoonestam ama vaghean mishe hamechio ba yek cheshm negah konim age ba yek cheshm negah konim ma khodemoon dajalim khodai nakarde . balanesbatemoon . vase zohoore agha doa konim bache ha . man yeki ke dg khaste shodam az in donya va be khodam ham etemad nadaram

 73. مسلمان می‌گه:

  vaghan ki mire in sheitane mozakhrafe masghareke az ensan kuchiktaro kamtarao beparaste?????man ta zende basham sheitano nemiparastam hichi esmesham nemiaram khodamo dar un had kuchik nemibinam omidvaram hame be rahe rast hedaiat shan …ellahi amin

 74. سمیه می‌گه:

  سلام خدا قوت/ یا صاحب الزمان ای کاش بیایی…اللهم لکل فرج

 75. ساره می‌گه:

  اعوذ باالله من الشیطان الرجیم
  واقعااینادیگه کی هستند عقلشونوازدست دادند
  خداوندبه انسانهاقوه ی عقل واختیارداده ولی این شیطان پرستان نه انسان اندنه ازعقلشون استفاده میکنندونه درست انتخاب میکنند
  خدااینشاالله همه روهدایت کنه

 76. الملك لله می‌گه:

  همانا شیطان دشمن قسم خورده ما است تا روز معلوم که آن روز را خدا میداند مهلت داده شده

  اما مهم اینه است که این فراماسون ها کاملا نمادین و قابل شناسایی هستند امانفس ما شرکش از رد پای مورچه در شب تاریک بر روی سنگ سیاه نامشخص تر است

 77. مونا می‌گه:

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 78. گان می‌گه:

  من خودم خون آشام هستم می گی نه بپرس تو تبریز چند نفر خون آشام شیطان پرست هستند

 79. امیر مانکن می‌گه:

  بچه ها دیروز دو مسیحی دیروز تو محله ما کشته شدن لطفا برا شادی روحشون دعا کنید من در دانمارک زندگی میکنیم و فراموسون ها عامل این قتل بودن

 80. saelin18-modir می‌گه:

  برادران وخواهران شیعه ، سلام
  اینکه کامنت مربوط به مسیحی کردن حذف نشده برای این بوده که توجه شما رو به اهمیت جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بیشتر جلب کنم .
  خدا می داند در این پس روی های فرهنگی امروز جامعه به اصطلاح اسلامی ما و در این کشمکش های سیاسی واقتصادی ما و…. یاران ابلیس مجدانه در صدد منحرف کردن جوانان ما هستند . نمونه آن التماس عاجزانه این حمقا برای مسیحی کردن جوانان ساده ماست .

  اللهم عجل لولیک الفرج

 81. پویا می‌گه:

  آقای مانکن شما هر…………….. کردی واسه خودت کردی. همچین اومدی تعریف می کنی انگار اونا رو به مذهب تشیع دعوت کردی . بعدم توبه ی این احمق ها مرگ

 82. امیر مانکن می‌گه:

  من دیروز با دو فراماسون برخورد کردم و با اونها صحبت کردم و اونها رو مسیحی کردم چون من هم مسیحیم

 83. ضد ماسون می‌گه:

  لوگوی شبکه یک سیما، شبکه پنج سیما و لوگوی پایین شبکه شش سیما که هر از چند گاهی مثلثی بصورت هاله از آن عبور میکند و با دایره بالای آن لوگوی کامل فراماسونی رو میسازند دقیقا از نمادهای ماسونی هستند… بلا شک…

 84. هانیه می‌گه:

  هرکسی آزاده در پرستش
  و حمقا یاران ابلیسند

 85. مژده از بندرانزلی می‌گه:

  باتشکر از شما
  برای ظهور اقامون صلوات

 86. علی می‌گه:

  این ها به علت نااگاهی به این فرقه های واهی روی اوردند وبه امید خدا وامام زمان نسلشان کنده خواهد شد

 87. ساره می‌گه:

  لوگوی شبکه یک سیما ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ چرا لوگوی شبکه ی یک سیما یکی از علایم شیطان پرستیه؟!!!

 88. عبدالزهرا می‌گه:

  اعوذبالله من الشیطان العین الرجیم

 89. ناشناس می‌گه:

  به جان خودم اینا دییییییونه ان. کدوم آدم عاقلی با خودش این کارارو میکنه . فراماسونری بحث جدی ایه .

 90. ابجدالابجدین می‌گه:

  سلام علیکم.مطالب شما جالب بود امیدوارم که روزی در میان خانه کعبه/به گوش خویشتن من بشنوم صوت رسایش را

 91. شیرین می‌گه:

  migan emam zaman alan dar mossallase bermooda zendegi mikonan doroste?

 92. با سلام و خسته نباشید

  لطفا مطالب خودتان رو برای این هیئت هم ارسال کنید تا بتوانیم برای اهادف والای این مذهب را در حد توان خود قدمی برداشته باشیم

 93. سید حامد می‌گه:

  کاملا شبیه نیست داداش ،اصالتا خوده خودشه

 94. پویا می‌گه:

  یکی از این عکس ها که چشم جهان بین رو به رنگ آبی نشون میده کاملا شبیه لوگوی شبکه یک صدا وسیماست

 95. مهسا می‌گه:

  سلام خسته نباشید.مطالب مفید و البته دردناک بود.ممنون

نظر دهيد